10. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Ρίζες

Αν για τον πραγματικό αριθμό α ισχύει \frac{1}{{\left| {\alpha  + 1} \right|}} > 1

Α.   Nα αποδειχτεί ότι  \alpha  \in \left( { - 2, - 1} \right) \cup \left( { - 1,0} \right)

Β.   Να λυθεί η εξίσωση: \sqrt {{\alpha ^2} + 4\alpha  + 4}  = 2 - 2\left| {\alpha  + 1} \right|