13. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Διάταξη

Αν ισχύει  - 1 > \frac{1}{{\alpha \beta }}\,\,

Α.   Να αποδειχτεί ότι:  1 + \alpha \beta  > 0

Β.   Αν επιπλέον ισχύει   \frac{1}{\alpha } - \frac{1}{\beta } < \alpha  - \beta   να αποδειχτεί ότι: \alpha  < \beta