2. Β΄ Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Κύκλος

Δίνεται η εξίσωση  Z:{x^2} + {y^2} + alpha x + 2beta y - alpha beta  = 0,,,,beta  ne 0  και η ευθεία varepsilon :alpha x - 2beta y = 0  η οποία σχηματίζει με τον άξονα x'x  γωνία  omega  ne frac{{3pi }}{4}. Να αποδειχτεί ότι:

Α.   Η εξίσωση Z  παριστάνει κύκλο, του οποίου να βρεθούν το κέντρο Κ και η ακτίνα ρ.

Β.   Η ευθεία ε εφάπτεται στον κύκλο Z  αν και μόνο αν  alpha  = 0.

Γ.   Για β σταθερό οι κύκλοι Z  έχουν μοναδικό κοινό σημείο {rm A} και για α σταθερό οι κύκλοι Z  έχουν μοναδικό κοινό σημείο {rm B}.

Δ.   Για κάθε α,β ισχύει:  left( {{rm A}{rm B}} right) = rho sqrt 2