9. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Τριγωνομετρία

Στο διπλανό σχήμα ο κύκλος έχει κέντρο το σημείο  {\rm O}\left( {0,0} \right)  και ακτίνα \rho  = 1 .

Επίσης το σημείο {\rm M}\left( {{x_0},{y_0}} \right) είναι σημείο του κύκλουθέμα 9 Β λυκείου άλγεβρα τριγωνομετρία

και η ΟΜ είναι η τελική πλευρά της προσανατολισμένης γωνίας θ.

Αν ισχύει  2{x_0}{y_0} = 1  τότε:

Α.   Να υπολογίσετε το  \eta \mu \theta  \cdot \sigma \upsilon \nu \theta .

Β.   Να αποδείξετε ότι  \varepsilon \varphi \theta  + \sigma \varphi \theta  = 2 .

Γ.   Να αποδείξετε ότι  \eta \mu \theta  + \sigma \upsilon \nu \theta  =  - \sqrt 2 .

Δ.   Να υπολογίσετε τους  \eta \mu \theta ,\,\,\,\sigma \upsilon \nu \theta .