1. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Τριγωνομετρία

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = eta mu x cdot sigma upsilon nu x,,,,forall x in R 

Α.   Να δειχτεί ότι: fleft( x right) = {left( {frac{{eta mu x}}{{sqrt 2 }} + frac{{sigma upsilon nu x}}{{sqrt 2 }}} right)^2} - frac{1}{2} = frac{1}{2} - {left( {frac{{eta mu x}}{{sqrt 2 }} - frac{{sigma upsilon nu x}}{{sqrt 2 }}} right)^2}.

B.   Να μελετηθεί η μονοτονία της  f  στο left[ { - frac{pi }{4},0} right].

Γ.   Να δειχτεί ότι  max f = frac{1}{2}, και  min f =  - frac{1}{2}.

Δ.   Να δειχτεί ότι:   - sqrt 2  le eta mu x + sigma upsilon nu x le sqrt 2  , για κάθε  forall x in R