5. Γ΄ Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Μιγαδικοί Αριθμοί

Δίνεται ο μιγαδικός   z = frac{{{e^alpha } - 1}}{{{e^alpha } + 1}} + i cdot frac{{{e^alpha } + 1}}{{{e^alpha } - 1}},,,,alpha  in {R^*}.

Α.   Να δειχτεί ότι left| z right| > sqrt 2

Β.   Να αποδειχτεί ότι  forall y in left( { - infty , - 1} right) cup left( {1, + infty } right)  και μόνο, υπάρχει ακριβώς ένα alpha  in {R^*}  τέτοιο ώστε  y = frac{{{e^alpha } + 1}}{{{e^alpha } - 1}}.

Γ.   Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z και να γίνει γραφική παράσταση.