12. Γ΄Λυκείου/Κατεύθυνση/ Μιγαδικοί

Αν για τους μιγαδικούς  {z_1},{z_2}  ισχύει  {left| {{z_1}} right|^2} + {left| {{z_2}} right|^2} = {left| {{z_1} + {z_2}} right|^2}

A.   Να αποδειχτεί ότι   left| {{z_1} + {z_2}} right| = left| {{z_1} - {z_2}} right|

Β.   Να αποδειχτεί ότι   frac{{{z_1}}}{{{z_2}}} in {rm I},,,,,{z_2} ne 0

Γ.   Αν επιπλέον ισχύουν  left| {{z_1} + i} right| = 1,,,kappa alpha iota ,,,left| {{z_2} + i} right| = 1  να αποδειχτούν:

      1.   {{rm Re}nolimits} left( {{z_1}} right) =  - {{rm Re}nolimits} left( {{z_2}} right),

      2.   {{rm Im}nolimits} left( {{z_1}} right) + {{rm Im}nolimits} left( {{z_2}} right) + 2 = 0